Vende vakante

Operator me kontratë të përkohshme në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit (bazuar në VKM 39 datë 24.01.2024)

Operator

Nëpunës informacioni me kontratë të përkohshme në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit (bazuar në VKM 39 datë 24.01.2024)

Nëpunës informacioni

Sanitare me kontratë të përkohshme në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit (bazuar në VKM 39 datë 24.01.2024)

  • 1 pozicion “Sanitare” pranë Agjencisë Kombëtare të Bregdetit / 6 orë pune në ditë
  • 4 pozicione “Sanitare” pranë Agjencive Rajonale të Bregdeti (Lezhë, Durrës, Vlorë, Sarandë) / 4 orë pune  në ditë

Sanitare

Specialist me kontratë të përkohshme në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit (bazuar në VKM 39 datë 24.01.2024)

Specialist

Magazinier, në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit

Magazinier

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing