Vende vakante

Magazinier, në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit

Magazinier

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing