Vende vakante

“Punonjës mirëmbajtjeje”, në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, kategoria e pagës, klasa III.

 

Operator me kontratë të përkohshme në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit (bazuar në VKM 39 datë 24.01.2024)

 

Nëpunës informacioni me kontratë të përkohshme në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit (bazuar në VKM 39 datë 24.01.2024)

 

Sanitare me kontratë të përkohshme në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit (bazuar në VKM 39 datë 24.01.2024)

  • 1 pozicion “Sanitare” pranë Agjencisë Kombëtare të Bregdetit / 6 orë pune në ditë
  • 4 pozicione “Sanitare” pranë Agjencive Rajonale të Bregdeti (Lezhë, Durrës, Vlorë, Sarandë) / 4 orë pune  në ditë
  • Sanitare

 

Specialist me kontratë të përkohshme në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit (bazuar në VKM 39 datë 24.01.2024)

 

Magazinier, në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing