Të Rejat

BREGDETI

VELIPOJË

SHËNGJIN

TALE (LEZHE)

GJIRI I LALZIT

DURRËS

GOLEM

VLORË

DHËRMI

HIMARË

BORSH

SARANDË

Më poshtë po ndalemi në veprimtaritë kryesore të Agjencisë Kombëtare e Bregdetit gjatë vitit 2014 :

  1. Monitorimin dhe respektimin e akteve ligjore për dhënien në përdorim dhe administrimin e plazheve.
  2.  Monitorimin dhe zbatimin me përpikmëri të instrumenteve të planifikimit të territorit, të miratuara nga autoriteti qëndror dhe vendor në zonën bregdetare.
  3. Monitorimin e respektimit të rregullave për përdorimin e pasurisë së patjetërsueshme publike në zonën bregdetare.
  4. Propozimin e ndryshimeve dhe përmirësimin e kuadrit ligjor e nënligjor për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare.
  5.  Mbrojtjen dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm të Zonave Bregdetare.
  6.  Zbatimi i politikave dhe strategjive për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare.
  7.  Bashkëpunimin me organet përkatëse për projektet dhe aktivitetet për mbrojtjen dhe zhvillimin e bregdetit dhe monitorimin e zbatimin e tyre.
  8. Administrimi i pasurive të paluajtshme shtetërore dhe publike, të cilat i kalohen në përgjegjësi administrimi, në përputhje me rregullat e përcaktuara nga legjislacioni shqiptar në fuqi.

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing