Plani i menaxhimit për ishullin e Sazanit

Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me Conservattoire du Littoral dhe PIM Initiative realizuan planin e menaxhimit të ishullit të Sazanit. Plani i menaxhimit është bazuar në një vizion: “Për të ruajtur, rivendosur dhe për të përmirësuar trashëgiminë kulturore të ishullit të Sazanit, duke siguruar përfitime të qëndrueshme ekonomike dhe ekologjike të komunitetit lokal në qarkun e Vlorës dhe zhvillimin e një qëndre për kërkime shkencore, trajnime.“

Leave a Reply

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing