NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

"Sanitare" në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, Kriteret

Kandidatët e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet e aplikimit brenda datës 31.05.2023, ora 16:30 prane AKB Shofer, në Agjencinë Rajonale të Bregdetit Vlorë, Kriteret

Specialist Arkiv – Protokolli, në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, Kriteret

Kandidatët e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet e aplikimit brenda datës 31.03.2023, ora 14:00 prane AKB

Leave a Reply

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing