– “External Expertise and services  –Contribution in writing articles for the local/ regional/ national media  

Lexoni për më tepër shkrimin e përgatitur nga Agjencia Telegrafike Shqiptare,  të cilin e gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://www.ata.gov.al/drejtori-i-akb-se-tare-bashkite-duhet-te-kene-fonde-per-plazhet/

Leave a Reply

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing