Samiti Botëror i Turizmit të Aventurës, Alaskë 2016

Në Samitin Botëror të Turizmit të Aventurës në Alaska, Agjencia Kombëtare e Bregdetit paraqiti para kompanive të shumta pjesëmarrëse dy projektet e saj pilote. Intenerarin e Via Egnatia dhe Intenerarin Turistik të Kanioneve të Nivicës.

Jemi krenarë që të dyja këto intinerare të turizmit të aventurës i përzgjodhën si pjesë e promovimit të Ballkanit Perëndimor nga organizatorët si dhe nga ekipi i National Geographic.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing