Urdhër për të gjithë Administratën Publike nga Kryeministri

Në zbatim të urdhërit nr. 65 datë 12.05.2017 nga Kryeministri i Republikës së Shqipëri “Për Marrjen e Masave për Ndalimin e Vënies në Përdorim për Subjektet Zgjedhore të Mjeteve, Fondeve dhe Materialeve të Ndryshme, Pronë e Administratës Publike, si dhe Burimeve Njerëzore të Institucioneve të Administratës Publike, të cdo Niveli,për Zgjedhjet e Kuvendit të Datës 18 Qershor 2017 (lexo këtu urdhërin), Agjencia Kombëtare e Bregdetit, institucion varësie në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, publikon lëvizjet për periudhën Maj – Qershor – Korrik 2017 (lexo këtu).

Leave a Reply

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing