AKB dhe partnerët e saj

Agjencia Kombëtare e Bregdetit është krenare që ndër partnerët e saj më të mirë rendit edhe Universitetin e Michigan-it, i rankuar si Universiteti Publik Nr.1 në Amerikë.
Mbi 30 studentë të këtij Universiteti kanë bërë praktikën në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit duke kontribuar me ndihmën e tyre por edhe duke mundësuar njohje dhe lidhje më të forta midis AKB-së dhe këtij Universiteti.

Për më tepër lexoni këtu

Leave a Reply

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing