Procedurat/Mekanizmat per te dhene mendime lidhur me procesin e hartimit te akteve ligjore/nenligjore, politikave publike apo ne lidhje me ushtrimin e funksioneve te AKB

BREGDETI

VELIPOJË

SHËNGJIN

TALE (LEZHE)

GJIRI I LALZIT

DURRËS

GOLEM

VLORË

DHËRMI

HIMARË

BORSH

SARANDË

Të gjitha kërkesat për mendim në lidhje me aktet ligjore dhe nënligjore, komentet si dhe sugjerimet përcillen nëpërmjet Memove të hartuara nga specialistët e Sektorit sipas natyrës së aktit. Në momentin e përgatitjes së draftit rishikohen përsëri të gjitha ndryshimet e propozuara.

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing