Laguna e Karavastasë

Një lagunë e mbyllur dhe pylli me pisha, një specie karakteristike e rajonit të Mesdheut. Deri në 5% të mbarështimit popullsisë së botës të Pelecanus crispus (1,000 individë) dhe pjesë e rëndësishme e mbarështimit të popullatave evropiane të albifrons Sterna dhe Glareola pratincola gjenden në këtë lagunë. Aktivitetet që zhvillohen në këtë territor përfshijnë rekreacion, gjueti dhe peshkim. Siti Ramsar nr. 781. Peizazh i mbrojtur Porto Palermo Ndodhet në Bashkinë Himarë. Ka një sipërfaqe totale prej 2,068 ha.Është propozuar për t’u kategorizuar si peizazh i mbrojtur. Vendet për t’u vizituar: Kepi i Alpunit (1), Gjiri i Llamanit (2), Kepi i Kavadorit (3), Gjiri i Armeridhës (4), Shpella e Porto Palermos (5), Kalaja e Porto Palermos (6), Kisha e Shën Nikollës (7), Kepi i Panormës (8), Gjiri i Gravës (9), Baza e nëndetëseve (10). Bimësia që rritet në këtë zonëështë e shumëllojshme dhe mund të veçohen formacionet me Euphorbia, pyjet e dominuara nga Quercus ithaburen, bimësia e shkëmbinjve bregdetare, livadhet me Posidonia oceanica si dhe formacione të koralogjeneve.

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing