HomeSarandë

 

Zona e Sarandës karakterizohet nga një numër i madh habitatesh natyrore, gjysmënatyrore dhe artificiale. Ka një bimësi të larmishme tipike mesdhetare. Pasurisë bimore të Sarandës i shtohet edhe bimësia ujore e detit Jon. Saranda është një nga qytetet më të rëndesishme bregdetare e cila gjithashtu tërheq vëmendjen e shumë turistëve.

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: