Home

Articles

Llogara

Ndodhet në Bashkinë Vlorë. Ka një sipërfaqe  totale prej 1010 ha. Zonë e rëndësishme për shpendët (IBA, Important Bird Area) si habitat për shpendët migratore . Bimësia që rritet në këtë  park është e shumëllojshme dhe veçohen pyjet e pishës së zezë, me bush (Buxus sempervirens L.), pyjet e rrobullit (Pinus heldreichii Christ),  Grumbujt e bredhit të Maqedonisë (Abies borisii-regis Matf.).Vendet për t’u vizituar:

Qendra e pushimit (1), Qafa e Cezarit (2), Qafa e Llogarase (3), Pisha Flamur (4), Maja e Qores (5), Pylli me pisha dhe bredh.

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: