HomeTë rejatLajmeLajme 2015AKB takim në Mal të Zi

Agjencia Kombëtare e Bregdetit në takim me Ndërmarrjen Shtetërore për të Mirat Detare në Mal të Zi

Në datat 16-17 nentor, Agjencia Kombëtare e Bregdetit realizoi një takim me homologen e saj në Mal të Zi. Ky takim ishte në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave si dhe për diskutimin e projekteve të  përbashkëta që mund të 

realizohen në të ardhmen. Gjate këtij takimi u diskutua rreth mënyrës së organizimit dhe funksionimit të të dyja agjencive si dhe u pa në terren se si zbatohen planet e miratuara për menaxhimin e bregdetit.  

Share on

Twitter     Facebook     Google     LinkedIn     Email    

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: